PROSJEKT

Zar Eiendom AS har til enhver tid en rekke prosjekter i prosess.  Dette dreier seg i all hovedsak om nye leiligheter for salg eller utleie.

Gjennom våre hjemmesider vi fortløpende oppdatere deg om pågående prosjekter og forventet fremdrift og ferdigstillelse